Pozor na promíjecí pokyn k daňovým přiznáním 2020

Ministerstvo financí vydalo 16. 3. 2020 ve Finančním zpravodaji takzvaný promíjející pokyn, který je ve veřejných sdělovacích prostředcích občas nepřesně označován jako posunutí termínu k podání přiznání. Je dobré si uvědomit některé zádrhele a úskalí tohoto Pokynu a nenechat se ovlivnit výkladem novinářů.

Komentář k promíjejícímu pokyn MF (FZ 4/2020)

K odložení povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob na 1. 7. 2020:

Pokyn neposouvá termín k podání přiznání, ten stále zůstává takový, jaký byl. Tedy pokud má někdo povinnost podat přiznání 1. 4., tato povinnost stále zůstává.

Pokyn pouze promíjí finanční sankce za pozdní podání v případě, že prodlení nebude delší než do 1.7. Neboli pokud přiznání, které mělo být podáno do 1. 4., bude podáno do 1. 7., nebude vyměřena ani pokuta za pozdní podání, ani úrok z prodlení platby.

To však neznamená, že přiznání bylo podáno včas. Pokud by například poplatník žádal o snížení jiných sankcí, nemůže tvrdit, že si všechny své povinnosti plnil řádně a včas.

Pokud bude přiznání podáno a zaplaceno 2. 7., bude poplatník 91 dní v prodlení se všemi důsledky a nebude v 5 denní toleranční lhůtě, ale bude mu vyměřen úrok a pokuta za pozdní podání.

Pokud fyzická osoba změní mezi rokem 2018 a 2019 způsob vykazování výdajů (z paušálních výdajů na skutečné nebo naopak, z vedení účetnictví na daňovou evidenci apod.) a vznikne jí povinnost podat dodatečné přiznání za rok 2018, pak na toto dodatečné přiznání se Pokyn nevztahuje, tj. pokud bude podáno po 1. 4. a daň doplacena po 1. 4., bude poplatník 12 měsíců s prodlením platby a bude mu vyměřen příslušný úrok.

Pokyn se celkově zabývá pouze daní z příjmu. Sankce za pozdní podání přehledů sociálního a zdravotního pojištění a pozdní doplatky nepromíjí.

K odložení povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob na 1. 7. 2020:

Prominutí sankcí se týká i na podání přiznání a doplatky daně právnických osob, ale pouze účtujících v kalendářním roce.Právnická osoba s hospodářským rokem např. od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019 má povinnost podat přiznání do 2. 5. 2020.

K prominutí pokuty 1000 Kč za pozdě podané kontrolní hlášení:

Prominutí sankce je vázáno na termín „povinnosti k její úhradě“, tedy splatnosti sankce a prominuty budou sankce, které již byly vyměřeny a jsou splatné do 31. 7., i když se týkají starších období. Naopak pokud sankce dosud vyměřena nebyla, např. za porušení povinnosti podat kontrolní hlášení 25. 3., může jí finanční úřad vyměřit až v srpnu a prominuta nebude. Jedná se tedy o odložení platby pokuty, nikoliv její prominutí.

K prominutí pokuty za pozdní podaní přiznání k DPH a dalších povinností:

Ostatní prominutí pokut za pozdní podání jsou vázána na individuální prominutí (nebo částečné prominutí) úroků z prodlení z pozdní platby. Tedy pokud nevznikne úrok z prodlení (např. proto, že přiznání k DPH je na nadměrný odpočet, na přiznání je sice daňová povinnost, ale vzhledem zálohám nebo přeplatkům nevznikne nedoplatek nebo pokud k pozdní platbě dojde pouze s takovým prodlením, že úrok je nižší než 200 Kč a nevyměří se), pak nelze žádat o jeho prominutí a pokuta za pozdní podání souvisejícího přiznání nemůže být prominuta.

Zdroj: podnikatelské odbory

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Příspěvky e-mailem

    Vyplňte svou adresu

  • Kategorie